RUSSIAN

METSÄNHOIDOLLINEN TILANNE

TAIMIKONHOITORÄSTEISTÄ JA
LAIMINLYÖDYISTÄ METSÄNHOITOTÖISTÄ

Vuonna 1994 päättyneessä valtakunnallisessa metsäinventoinnissa (VMI 8) taimikonhoidon rästejä oli 450 000 hehtaaria. Seuraavalla, vuonna 2003 päättyneellä kierroksella (VMI 9) rästejä tilastoitiin jo lähes 600 000 hehtaaria. Nyt hoitorästejä on  yli 700 000 hehtaaria.

Taimikonhoitorästien trendi on edelleen kasvava, joka tarkoittaa, että hoitamattomissa metsissä omistaja menettää joka vuosi puhdasta rahaa.

Tulokset osoittavat, että yhden euron panostus taimikonhoitoon johtaa pitkällä aikavälillä keskimäärin 3 euron lisäykseen kantorahatuloissa. (Lähde: Luke; Huuskonen, Haikarainen jne)

Edellä sanotuin perustein hartiavoimin tehty metsänhoitotyö on tulevaisuuden ala.

Miten sinun metsäsi on hoidettu? Olemme aina valmiina kasvattamaan metsänomistajan varallisuutta. Toimialueemme on koko suomi.